Obowiązujące akty prawne (kierowcy):
•    Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym
•    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
•    Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców
•    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
•    Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
•    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych
•    Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy-Prawo o ruchu drogowym
•    Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
•    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym