Badania Kierowców w Nowym Sączu

Psychologiczne badania kierowców koło Limanowej i Krynicy Zdroju

Badania psychologiczne są przeprowadzane przy użyciu nowoczesnej, profesjonalnej aparatury oraz zestawu testów psychologicznych. Mają one na celu stwierdzenie, czy osoba badana jest w pełni sprawna psychomotorycznie do pracy na określonym stanowisku.

Badania wstępne i okresowe:
psychologiczne badania kierowców i kandydatów na kierowców (wszystkich kategorii prawa jazdy, do świadectwa kwalifikacji),
instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
– kierowców pojazdów uprzywilejowanych (karetka pogotowia, policja, straż pożarna, straż miejska, straż graniczna),
– psychologiczne badania innych grup zawodowych.

Dla firm i instytucji zainteresowanych podpisaniem stałej umowy na wykonywanie badań psychologicznych – dogodne terminy badań (także w soboty), możliwość rozliczeń bezgotówkowych i upusty cenowe.

Odpisy orzeczeń psychologicznych wystawiane są bezpłatnie.