Psychologia Pracy Nowy Sącz

Badania pracownika ochrony na broń przez psychologa w Nowym Sączu

Badania psychologiczne są przeprowadzane przy użyciu nowoczesnej, profesjonalnej aparatury oraz zestawu testów psychologicznych. Mają na celu stwierdzenie, czy osoba badana jest w pełni sprawna psychomotorycznie do pracy na określonym stanowisku.Celem niniejszych badań na broń jest wydanie orzeczenia uprawniającego do pracy wymagającej licencji na posługiwanie się nią, posiadanie lub jej wytwarzanie.

Przeprowadzamy badania psychologiczne dla:
•    Osób skierowanych przez pracodawcę, od których wymaga się psychologicznych badań przydatności na stanowisku pracy.
•    Osób kandydujących do objęcia urzędu sędziego lub prokuratora,
•    Zatrudnionych na stanowisku zawodowego kuratora sądowego i społecznego, komornika,
•    Osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa,
•    Osób ubiegających się lub zatrudnionych na stanowisku inspektora transportu drogowego,
•    Strażników miejskich/gminnych oraz kandydatów na strażników miejskich/ gminnych,
•    Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej,
•    Pracowników ochrony, konwojentów,
•    Osób posiadających broń do ochrony osobistej.
•    Osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (palną, gazową, myśliwską, uprawiających strzelectwo sportowe),
•    Osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na handel i obrót bronią, amunicją oraz materiałami wybuchowymi albo zatrudnionych przy ich wytwarzaniu,
•    Pracowników zabezpieczenia technicznego,
•    Badania innych grup zawodowych – osoby, od których wymaga się psychologicznych badań przydatności na stanowisku pracy.
•    A także badania kierowców, instruktorów nauki jazdy.

Na badania psychologiczne należy zabrać ze sobą:
– dowód osobisty,
– okulary (także do czytania – jeśli są używane)

Do badań może przystąpić osoba zdrowa, wypoczęta, która nie spożywała alkoholu co najmniej dwie doby przed badaniem.

Dla firm i instytucji zainteresowanych podpisaniem stałej umowy na wykonywanie badań psychologicznych – dogodne terminy badań (także w soboty), możliwość rozliczeń bezgotówkowych, upusty cenowe.