Badania Kierowców w Nowym Sączu

Diagnostyka psychotechniczna w Nowym Sączu – Badania kierowców

Psychotesty potwierdzające zdolności psychomotoryczne do prowadzenia pojazdów mechanicznych są ważnym kryterium w rozpatrywaniu kandydatury do pracy na stanowisku kierowcy. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, badania psychologiczne kierowców (badania psychotechniczne) przeprowadza się:

  •    do czasu ukończenia przez kierowcę 60. roku życia co 5 lat,
  •    po ukończeniu 60. roku życia co 30 miesięcy.

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest prawnie zobowiązany do:

  • skierowania pracowników na szkolenia okresowe,
  • skierowania pracowników na okresowe badania lekarskie i psychologiczne,
  • pokrycia kosztów badań lekarskich i psychologicznych,
  • przechowywania przez cały czas zatrudnienia pracownika kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych, jak również świadectw kwalifikacji zawodowych,
  • przekazania ww. dokumentów kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy.

W Centrum Terapii i Rozwoju w Nowym Sączu przeprowadzamy również badania psychologiczne kierowców dla firm. Oferujemy możliwość podpisania stałej umowy z firmami i instytucjami. Badania psychologiczne kierowców wykonujemy w dogodnych terminach, również w soboty. W CTiR możecie Państwo skorzystać z rozliczeń bezgotówkowych i atrakcyjnych upustów cenowych. Odpisy orzeczeń wystawiamy bezpłatnie.

Przebieg badania kierowców zawodowych:

Wywiad, podczas którego pacjent określa swoje samopoczucie i stan zdrowia, a prowadzący omawia cel i przebieg badań, aby zminimalizować poczucie stresu.

  • Część I – kwestionariusze. Wypełnienie testów pozwala określić sprawność intelektualną badanego, spostrzegawczość i pamięć, jak również cechy osobowości. Badanie wykazuje m.in. poczucie odpowiedzialności, zdolność radzenia sobie w sytuacjach trudnych itp. W testach tych nie ma odpowiedzi prawidłowych lub nieprawidłowych.
  • Część II – aparatura psychotechniczna. Psycholog posługując się specjalnymi urządzeniami sprawdza sprawność psychomotoryczną kierowcy, a więc refleks, adekwatność reakcji, koordynację wzrokowo-ruchową. Wśród aparatów wykorzystywanych w tych badaniach znajdują się m.in. aparat Piórkowskiego, aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji.
  • Po zakończeniu badania (1-1,5 godz.) kierowca zostaje zapoznany z wynikami i otrzymuje orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

Polecamy:

Kierowcy zawodowi, instruktorzy, egzaminatorzy

Wszyscy zawodowi kierowcy, w tym również taksówkarze, motorniczy, pracownicy służb ratowniczych i mundurowych, szoferzy pojazdów służbowych, przedstawiciele handlowi i inni, muszą wykonywać okresowe badania psychologiczne. W przypadku kierowców do 60. roku życia powtarza się je raz na 5 lat, a po 60. roku życia raz na 30 miesięcy.

 

Badania innych grup zawodowych

W naszym ośrodku prowadzimy wstępne i okresowe badania psychologiczne dla kierowców wszystkich kategorii, dla instruktorów i egzaminatorów oraz wiele innych. Wystawiamy orzeczenia o braku lub istnieniu przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu wymagającego sprawności psychomotorycznej.