Konsultacje i Diagnoza w Nowym Sączu

Opinie psychologiczne w Nowym Sączu – Konsultacje i diagnoza

„Życie stale nam pokazuje, że wszystko się zmienia.

Ciągła zmiana jest właściwym cudem życia”

/W. Jager/

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA– to pierwsze spotkanie z psychologiem, którego celem jest zbadanie stanu psychicznego Pacjenta, określenie rodzaju występujących trudności, a także dobór odpowiedniej formy pomocy.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – spotkanie z psychologiem nastawione  na rozwiązanie problemu zgłaszanego przez Pacjenta lub jego rodzinę. Celem jest określenie źródła trudności oraz pomoc w znalezieniu właściwego rozwiązania.

INTERWENCJA W KRYZYSIE – pomoc psychologiczna w kryzysie wywołanym okolicznościami życiowymi (np. śmierć bliskiej osoby, zdrada, rozwód, wypadek, utrata pracy, doświadczenie przemocy, ciężka choroba własna lub kogoś bliskiego). Celem jest udzielenie wsparcia i przywrócenie psychicznej równowagi.

PSYCHOEDUKACJA – udzielenie informacji i zwiększenie wiedzy Pacjenta na temat trudności, z którymi się boryka (np. trudności wychowawcze, w kontaktach społecznych, choroba somatyczna, choroba psychiczna) w celu skuteczniejszego radzenia sobie z nimi.

DIAGNOZA I OPINIOWANIE – dobór metod diagnostycznych jest uzależniony od potrzeb Pacjenta oraz celu przeprowadzanej diagnostyki – opiniowanie dla różnych instytucji; opinie psychologiczne do celów orzecznictwa – np. do renty

Dostępne testy psychologiczne:

– testy inteligencji (IQ),

– testy osobowości,

– testy badające zmiany organiczne OUN,

– testy badające reakcję na stres;

– testy badające zainteresowania i predyspozycje zawodowe;

– a także wiele innych testów specjalistycznych, badających różne aspekty funkcjonowania.

DIAGNOZA może być wykonana również na życzenie Pacjenta:

– gdy diagnostyka jest wstępem do podjęcia terapii bądź innej formy leczenia;

– dla osób cierpiących z powodu chorób ośrodkowego układu nerwowego;

– kiedy Pacjent jest zaniepokojony pojawianiem się  trudności w codziennym funkcjonowaniu (kłopoty z pamięcią, koncentracją uwagi);

– gdy z powodu urazu bądź choroby pojawiły się problemy z pamięcią, mową, dezorientacja, trudności emocjonalne;

– kiedy codzienne czynności wydają się nagle trudne albo wręcz niewykonalne;

– a także dla osób zdrowych, które chcą lepiej poznać siebie, swoje predyspozycje i możliwości.