psychoterapia

Spotkania indywidualne i dla par w Nowym Sączu – Psychoterapia

Psychoterapia w Nowym Sączu- spotkania indywidualne i dla par oraz rodzin. Psychoterapia od dłuższego czasu przestaje być tematem tabu lub czymś wstydliwym… Terapia pomogła wielu osobom żyć bardziej świadomie i szczęśliwie.

Gabinet psychoterapeutyczny w Nowym Sączu prowadzony jest przez doświadczonego psychoterapeutę i psychologa z wysokimi kwalifikacjami. Dzięki ukończonym kursom i szkoleniom oraz zrozumieniu problemów, z jakimi stykają się osoby dorosłe, młodzież i dzieci, udzielana jest pomoc psychologiczna dostosowana do potrzeb pacjentów.

W Centrum Terapii i Rozwoju w Nowym Sączu prowadzona jest psychoterapia indywidualna osób dorosłych, rodzinna, dla małżeństw i par. Spotkania terapeutyczne dedykowane są osobom, które:

 • nie potrafią odnaleźć przyczyn swego złego samopoczucia,
 • przeżywają znaczny stres i nie radzą sobie z nim,
 • odczuwają nadpobudliwość, nerwowość, irytację bez wyraźnych przyczyn bądź częste stany napięcia,
 • są sfrustrowane, przemęczone codziennymi obowiązkami lub nauką, wypalone zawodowo,
 • nie radzą sobie z emocjami, są nadwrażliwe, często przejawiają wybuchy złości,
 • cierpią z powodu obniżonego nastroju, dojmującego smutku, stanów depresyjnych,
 • odczuwają brak satysfakcji z życia,
 • mają poczucie braku sensu i nadziei,
 • cierpią z powodu straty kogoś bliskiego (żałoba, rozstanie, rozwód, zdrada) lub przeżywają utratę pracy,
 • odczuwają trudności o charakterze adaptacyjnym (nowe miejsce zamieszkania, nowa szkoła lub praca, powrót z wieloletniej emigracji),
 • są dotknięte kryzysem lub problemami osobistymi,
 • cierpią z powodu trudności w budowaniu zadowalających relacji międzyludzkich (konflikty w rodzinie, z rówieśnikami, kolegami z pracy itp.),
 • doświadczają problemów wychowawczych,
 • odczuwają samotność, niezrozumienie, bezradność, zagubienie,
 • cierpią na bezsenność, ale też nadmierne wybudzanie w nocy lub permanentne zmęczenie,
 • chorują przewlekle, bądź mają chorującą bliską osobę,
 • cierpią na chorobę psychiczną lub mają bliską osobę chorującą psychicznie,
 • mają niskie poczucie własnej wartości, doświadczają poczucia winy,
 • zmagają się z nieśmiałością, która utrudnia codzienne funkcjonowanie,
 • mają trudności w podejmowaniu decyzji,
 • mają problem z wypowiadaniem się i publicznym zabieraniem głosu (odpowiedzi ustne, praca zawodowa związana z publicznym prezentowaniem, jąkanie się),
 • doświadczają niewyjaśnionych bólów głowy, serca, dolegliwości żołądkowych, duszności i innych, które zdaniem lekarza nie wynikają z żadnej choroby somatycznej,
 • mają trudności ze zrozumieniem siebie i przyczyn swojego zachowania,
 • i wiele innych nie wymienionych powyżej.

W każdym przypadku czas trwania psychoterapii ustalany jest indywidualnie i zależy od problemów, z którymi pacjenci zgłaszają się do psychoterapeuty.

Psychoterapia to zbiór działań zmierzających do poprawy samopoczucia emocjonalnego oraz wyeliminowania szkodliwych zachowań i postaw. Ta forma leczenia bazuje na nawiązaniu relacji terapeutycznej między pacjentem a psychoterapeutą opartej na wzajemnym zaufaniu. W czasie trwania procesu psychoterapeutycznego, pacjent z pomocą terapeuty dochodzi do wniosków, analizuje przyczyny i przewiduje konsekwencje. Dzięki temu zaczyna samodzielnie kształtować swoje życie, nowe postawy i relacje z otoczeniem.